CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DUY TÂN

“DTU Group hướng đến mục tiêu trở thành một Tập đoàn hàng đầu trong khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện sứ mệnh của ba lĩnh vực hoạt động chính “ Giáo dục - Y tế - Dịch Vụ” nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế. Để làm được điều này, DTU Group luôn liên tục đổi mới sáng tạo, áp dụng những phương thức kinh doanh hiện đại và chất lượng nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động.”

Giới thiệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DUY TÂN

Công ty cổ phần Tập đoàn Duy Tân (DTU Group) là một Tập đoàn hoạt động trên ba lĩnh vực chính: Giáo dục, Y tế và Dịch Vụ. Tập đoàn được hình thành vào năm 2019 dựa trên nền tảng của Trường Đại học Duy Tân - một trong những trường đại học tư thục uy tín nhất Việt Nam với gần 30 năm kinh nghiệm. Hiện nay, ngoài Đại học Duy Tân, Tập đoàn còn đang quản lý và sở hữu các công ty con sau: Công ty TNHH MTV Upharmacy (Y tế); Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Duy Tân (Dịch vụ) ; Công ty TNHH MTV Thịnh Khang An (Các dự án)

Xem thêm

Các đơn vị

thuộc Tập đoàn

DUY TAN Group

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
NHÂN VIÊN
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
ĐỐI TÁC
Tin tức
Liên hệ
Số 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
0236.3827111
tapdoan@duytan.edu.vn
© 2023 - DuyTan Group. All rights reserved