Giới thiệu
Giới thiệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DUY TÂN

Công ty cổ phần Tập đoàn Duy Tân (DTU Group) là một Tập đoàn hoạt động trên ba lĩnh vực chính: "Giáo dục, Y tế và Dịch vụ". Tập đoàn được hình thành vào năm 2019 dựa trên nền tảng của Trường Đại học Duy Tân - một trong những trường đại học tư thục uy tín nhất Việt Nam với gần 30 năm kinh nghiệm. Hiện nay, ngoài Đại học Duy Tân, Tập đoàn còn đang quản lý và sở hữu các công ty con sau: Công ty TNHH Upharmacy (Y tế); Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Duy Tân (Dịch vụ) ; Công ty TNHH MTV Thịnh Khang An (Các dự án).

DTU Group hướng đến mục tiêu trở thành một Tập đoàn hàng đầu trong khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện sứ mệnh của ba lĩnh vực hoạt động chính nhằm cung cấp những dịch vụ và sản phẩm đạt đẳng cấp quốc tế. Để làm được điều này, DTU Group luôn liên tục đổi mới sáng tạo, áp dụng những phương thức kinh doanh hiện đại và chất lượng nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động.

DTU Group chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt với các khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và cam kết của toàn thể cán bộ, nhân viên và cổ đông, Tập đoàn sẽ không ngừng phát triển, vươn tới những tầm cao mới và đạt nhiều thành tựu đáng tự hào.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
  • 23/01/2019

Thực hiện quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018/QH14, Công ty Cổ phần Tập đoàn Duy Tân (DTU Group) đã được thành lập kể từ ngày 23/01/2019 với ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục đại học. 

Trường Đại học Duy Tân là đơn vị thành viên chủ đạo, nòng cốt. Theo đó, DTU Group thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 16a Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018 trong việc thông qua chiến lược, phát triển của Trường Đại học Duy Tân. Do vậy, các thành tựu của Trường Đại học Duy Tân cũng chính là kết quả hoạt động mà DTU Grop đã đạt được trong suốt 05 năm hoạt động vừa qua.

Tầm nhìn
& Sứ mạng

Ngay từ khi mới thành lập, DTU Group đã xác định rõ sứ mạng, mục tiêu và những giá trị cốt lõi nhằm từng bước xây dựng và định hình hệ giá trị làm cơ sở cho việc vận hành và phát triển trong tương lai,

Tầm nhìn

DTU Group được hình thành trên cơ sở Luật pháp Nhà nước Việt Nam. Trong đó, Trường Đại học Duy Tân là thành viên chủ chốt cùng một số thành viên khác là các công ty dịch vụ. DTU Group hướng tới phát triển chuỗi các tổ chức Giáo dục - Nghiên cứu - Dịch vụ trong và ngoài nước với công nghệ tiên tiến , không ngừng đổi mới sáng tạo phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, nhằm xây dựng nên một Tập đoàn lớn mạnh, bền vững, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Sứ mạng

DTU Group hoạt động theo ba trụ cột chính “Giáo dục - Y tế - Dịch vụ du lịch” nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Mục tiêu

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Duy Tân đã đặt ra các mục tiêu lâu dài như sau :

01.
Xây dựng Trường Đại học Duy Tân phát triển nhằm từng bước đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế
02.
Hình thành và phát triển mạng lưới các bệnh viện nhằm phục vụ chăm sóc sức khoẻ người dân
03.
Xây dựng và phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khác trong lĩnh vực du lịch nhằm đa dạng hóa hế thống dịch vụ gắn với yêu cầu phát triển của khu vực miền Trung và đặc biệt là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

 

 

 

Giá trị cốt lõi
check_circle Nhân Văn - Hạnh Phúc
check_circle Trách Nhiệm - Đồng thuận
check_circle Đổi mới - Sáng tạo
check_circle Khát vọng - Khởi nghiệp

Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu - Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam và xương sống cho mọi hoạt động của DTU group Tập đoàn chúng tôi luôn đề cao sự sáng tạo trong công việc, chủ động cải tiến phương pháp làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành để đạt được các kết quả tốt nhất và tạo ra các sản phẩm có ích cho xã hội.

Sơ đồ tổ chức
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN TỔNG GĐ/PHÓ TỔNG GĐ
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
ÔNG LÊ CÔNG CƠ
Chủ tịch HĐQT
BÀ NGUYỄN THỊ LỘC
Thành viên HĐQT
BÀ LÊ NGUYỄN TUỆ HẰNG
Thành viên HĐQT
ÔNG LÊ NGUYÊN BẢO
Thành viên HĐQT
ÔNG LÊ CÔNG CƠ
Chủ tịch HĐQT
Tổng giám đốc
BÀ LÊ NGUYỄN TUỆ HẰNG
Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
ÔNG LÊ NGUYÊN BẢO
Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
ÔNG PHAN VĂN SƠN
Phó Tổng Giám đốc
ÔNG VÕ THANH HẢI
Phó Tổng Giám đốc
ÔNG NGUYỄN GIA NHƯ
Phó Tổng Giám đốc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
CÔNG TY TNHH MTV UTRAVEL
CÔNG TY TNHH MTV UPHARMACY
CÔNG TY TNHH MTV THỊNH KHANG AN
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
NHÂN VIÊN
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
ĐỐI TÁC
Liên hệ
Số 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
0236.3827111
tapdoan@duytan.edu.vn
© 2023 - DuyTan Group. All rights reserved