Liên hệ
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DUY TÂN
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài : DUY TAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên Công ty viết tắt : DTU Group
map
Địa chỉ Số 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
phone_in_talk
Điện thoại 0236.3827111
send
Email tapdoan@duytan.edu.vn
Liên hệ
Số 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
0236.3827111
tapdoan@duytan.edu.vn
© 2023 - DuyTan Group. All rights reserved